top of page

COM ENS

ORGANITZEM?

COM TREBALLEM?

full de ruta.jpeg
LA JUNTA COORDINADORA

La Junta Coordinada està conformada pels diferents càrrecs estatutaris habituals: Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i Vocalia, a la que se li sumen els coordinadors de cada grup de treball. Un total de 8 membres festers. 

La seua funció, com el seu nom indica, és la de coordinar el treball i les tasques dels diferents grups pel que respecta a la gestió habitual corrent. Però també és la d'informar i traslladar les propostes i resultats per a debatre'ls, consensuar-los i valorar-los de forma conjunta amb la Junta de Caps de Filà.

El seu cicle és anual i poden renovar candidatura sempre  i quan siga refrendada per la Junta de Caps de Filà.

MEMBRES:

Núria Gómez Bolufer
Presidència

Àlex Vidal  Miralles
Vicepresidència

Dolores Ortolà Siscar

Secretaria

Josep Moll Soro
Tresoreria

Carla Santamaria Bordes
Vocalia i comptabilitat

Juanjo Bolufer Femenia

Coordinació de Festes

Andrea Pérez Camarena 

Coordinació de Comunicació i Participació

Carles Vicent Mengual Cots  

Coordinació d'Infraestructures

LA JUNTA DE CAPS
DE FILÀ

El Cap de Filà és una persona delegada i fonamental dins la seua comparsa, que parla per boca del seu col·lectiu i representa l'opinió i idiosincràsia pròpia de la seua filà.

Els Caps de Filà conformen el grup central que s'encarrega de consensuar les propostes derivades i presentades per la Junta Coordinadora.

 

És l'instrument fonamental i representatiu de totes les filades i l'espai de debat i consens de totes les decisions adoptades.

REPRESENTACIÓ PER FILADES:

Fernando Orihuel Siscar
Filà Alaçdrach

Bernat Ortolà i Ortolà

Filà Albardins
 

Santi Briones Sendra

Filà Algarades

Fernando Miralles Salvà
Filà Al-Garrapets

Alejandro Dominguis Sala
Filà Al-Hagamba Muza

Juan Aparisi Server

Filà Almogàvers

Mª Jose Sendra Fullana

Filà Beduïnes

Alba Cloquell Morató
Filà Conqueridores

Cristian Llidó Lloret

Filà Coscolls

Llorenç Seguí Mengual
Filà Feixucs

Maria Baeza Lucas
Filà Ha-Ben-Sahines

Pascu Vicens Rodríquez
Filà Inquisidors

Maite Ferrandiz Perelló
Filà Templàries

ELS GRUPS DE TREBALL

La Junta s'estructura en grups de treball conformats per diversos membres festers.

Cada grup de treball té uns objectius i línies directrius a seguir.

Els nostres equips de treball són:

GRUP DE FESTES

Objectius i funcions: 

Configuració i assessorament dels actes oficials de la festa en base a la recuperació històrica i documentada de la mateixa. Alhora que també assessoren pel que respecta a protocol i compliment de les recomanacions del comportament del col·lectiu fester, horaris, uniformitat, etc.

GRUP DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Objectius i funcions: 

Comunicació i promoció de la festa en els diferents mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgina web, etc. Així com totes aquelles campanyes i activitats que tinguen per objectiu augmentar la participació local dels diferents col·lectius que conformen el teixit social del poble.

GRUP D'INFRAESTRUCTURES

Objectius i funcions: 

Estudi i coordinació del muntatge i necessitats tècniques dels actes ofIcials de la Festa: Il·luminació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures com grades, castell, cadires, control d'accessos i coordinació amb la Policia Local, etc.

ASSEMBLEA GENERAL 

L'Assemblea General està conformada per totes les persones festeres intergants de les filades de Pego de ple dret. Per a ser considerat fester de ple dret has de ser membre de ple dret de la teua filà, és a dir, tindre veu i vot, i estar inscrit en el cens fester de la Junta Central de Moros i Cristians de l'exercici actual, o siga, estar al dia en el pagament de la quota festera.

Actualment la Junta està treballant per a aconseguir la configuració i convocatòria Extraordinària Anual de l'Assemblea General de Moros i Cristians de Pego.

 

D'altra banda, en aquest projecte de Festa Participativa ens calen moltes mans:, per això la Junta pretén posar en marxa un 'Voluntariat x la Festa'

VOLEU SER VOLUNTÀRIXS I PARTICIPAR ACTIVAMENT EN L'ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE ORGANITZEM PER A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓ POPULAR? 

bottom of page