top of page

BASES: CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX MOROS I CRISTIANS 2022


1.- Participants. Podran participar tots els xiquets i xiquetes alumnes de primària de les escoles de Pego.

2.- Tema. Moros i Cristians 2022.

3.- Tècnica. La tècnica serà exclusivament manual.

4.- Obres. Seran inèdites, no havent estat presentades en cap tipus de certamen o concurs amb anterioritat. El plagi d’altres cartells o la utilització d’imatges, fotografies o components del cartell sense permís de l’autor, queden totalment prohibits. Si l’organització se n’adona d’aquest fet, el cartell serà eliminat del concurs i si l’organització no se n’adonara d’aquest fet i hi haguera qualsevol problema posterior, la legalitat corresponent recaurà sobre els creadors dels cartells i mai sobre els organitzadors. S'admetrà només una obra per autor.

5.- Format. La tècnica serà lliure, no admetent-se dibuixos digitals. Els participants tenen la llibertat per a utilitzar la tècnica que desitgen (de manera separada o mesclada: llapis de colors, temperes, aquarel.la, etc.). No es podran utilitzar els colors or i plata, ceres blanetes (manley) ni volums, ja que dificulten la correcta impressió dels cartells guanyadors.

IMPORTANT: Els dibuixos que es presenten al concurs s’han de treballar exclusivament en horari lectiu, a les escoles.

S’admetrà un sol dibuix per xiquet/a i haurà de presentar-se en el paper facilitat per la Junta de Moros i Cristians de Pego, de tamany A4. Els treballs estaran numerats en la part superior (segons model facilitat per la Junta) i cada mestre o mestra dels alumnes facilitarà a la Junta un sobre tancat amb el llistat corresponent als noms de l’alumnat amb correspondència amb el número que li ha sigut assignat a cada xiquet i xiqueta. En cap cas l’alumnat podrà signar o marcar el seu dibuix per a evitar desvetllar l’autoria, de ser així la Junta podrà o eliminar les marques o descartar el dibuix si resulta impossible amagar correctament les marques o signatures. Tots els textos que acompanyen el cartell es deuran llegir clarament i estaran redactats en valencià i sense faltes ortogràfiques.

El cartell necessàriament contindrà el lema :

LEMA: RENAIXEM! Moros i Cristians de Pego 2022.

6.- Enviament del cartell. La Junta de Moros i Cristians anirà a recollir les obres de tot l’alumnat participant el dia 27 de maig a les 14 h a cada centre educatiu.

7.- Mecanisme per triar el guanyador. Primera fase ‘Votacions populars’: El dissabte 2 de juny s’obrirà una exposició en la que durant els dies 2 de juny fins al 11 de juny per la vesprada estarà a exposició pública amb un sistema de votació per a que les persones visitants puguen escollir el seu dibuix preferit de cada categoria. Una vegada recollides totes les votacions, la Junta Coordinadora seleccionarà els 5 més votats de cada categoria per a passar la fase de finalistes. Segona fase ‘Votacions festeres’: Un Grup de representants del món fester, en número de 15, en els que hi haurà els caps de cada filà (13) i un membre del grup de participació de la Junta Coordinadora (2), seleccionaran 5 obres candidates de cada categoria per a passar també a la fase de finalistes. Tercera fase ‘Finalistes i Premiats’: La Junta Coordinadora designarà un Jurat especial per a l’ocasió amb persones del municipi relacionades amb el món gràfic i de les Belles Arts. Aquests seran els encarregats d’escollir d’entre tots els finalistes (10 per cada categoria) les obres guanyadores absolutes, 3 obres guanyadores, una per cada categoria.

8.- Termini de votacions. Les votacions començaran el 2 de juny a les 10:00 h del matí i la data límit serà el dilluns 11 de juny a la 13.00 h. El premi podrà quedar desert per decisió del jurat si cap de les obres reunira la suficient qualitat per guanyar el premi. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9.- Jurat. La Junta Coordinadora designarà un jurat per a l’ocasió, amb persones del municipi relacionades amb el món del disseny gràfic i/o de les Belles Arts, en número imparell.

10.- Premi. S’estableixen tres categories tenint en compte les edats escolars:

-Categoria A: Inclouran els dibuixos dels cursos de 1r i 2n de primària.

-Categoria B: Inclouran els dibuixos dels cursos de 3r i 4t de primària.

-Categoria C: Inclouran els dibuixos dels cursos de 5é i 6é de primària.

Els autors i autores dels cartells guanyadors seran premiats amb un Val de 100€ per comprar a qualsevol comerç de Pego i un kit fester dissenyat per a l’ocasió.

11.- Les persones premiades autoritzen a l'organització i patrocinadors la reproducció de l'obra premiada amb la finalitat de fer publicitat relacionada amb la festa de moros i cristians 2022 de Pego. Queda totalment prohibit reproduir el cartell en qualsevol format amb fins lucratius (productes promocionals amb preu públic...). Els participants es faran responsables per complet de l'autoria de les obres i en conseqüència que no hi haja drets de tercers i també de tota reclamació per drets d'imatge.

12.- La publicació del guanyadors i guanyadores es farà el 14 de juny a les 20.00 h via el facebook dels Moros i Cristians. I les 3 obres premiades engalanaran els balcons de la casa de la cultura reproduïdes a gran tamany i restaran allí durant la setmana de Festes. La Junta Coordinadora es posarà en contacte amb els autors i autores premiades , així com amb les i els finalistes per a acordar l’entrega del diplomes, obsequis, premis, i les condicions d’aquests que serà el dissabte 18 de juny a les 12:00 a la casa de la cultura.

13.- L’alumnat premiat cedirà a la Junta Coordinadora de Moros i Cristians de Pego la plena propietat sobre els cartells guanyadors, així com els drets d’explotació sobre l’obra; distribució, reproducció, transformació i qualsevol altres en relació amb els elements que composen el cartell o qualsevol altra forma d’explotació, renunciant per tant l’autor/a a reclamació alguna.

14.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta definitivament pel jurat.

15.- Organitza la Junta Organitzadora de Moros i Cristians de Pego amb el suport de l’Ajuntament de Pego.

18.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents bases, així com de la interpretació que de les mateixes pogueren realitzar els organitzadors i la seua resolució.


Pego, a 2 de maig de 2022.
28 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page